Over VR Medical

Onze visie

Wij zijn ervan overtuigd dat betere informatievoorziening leidt tot betere zorg en kwaliteit van leven. Dat doen wij door innovatieve oplossingen te ontwikkelen met patiënten, (para) medici, onderwijskundigen en technisch specialisten.

Onze missie

Wij omarmen innovatieve technologieën, zoals Virtual- en Augmented Reality, juist om de zorg menselijk te houden. Wij verbinden medici en andere professionals en werken zo samen om de gezondheid van patiënten te verbeteren. Met wetenschappelijk onderbouwde innovaties maken wij het verschil in het leven van mensen én het verschil in  duurzame zorg.

Team

Michel van Genderen is de initiatiefnemer van VR Medical, een organisatie die voornamelijk bestaat uit medici. De gedachte achter het bedrijf is, dat VR Medical een platform voor medici biedt, die de zorg voor patiënten willen verbeteren onder gebruikmaking van technologie. Vernieuwingen binnen bestaande structuren gaan traag, reden waarom VR Medical als dienstverlenende onderneming is opgezet. De dagelijkse leiding van VR Medical B.V. ligt bij Arie Rietveld en Jan Sinoo.

Het VR Medical Team

Michel van Genderen

Arie Rietveld

Kamilia Bouachmir

Eva Klijn

Jan Sinoo

Dr Michel E. Van Genderen (1986), internist-intensivist (i.o.), is de initiatiefnemer van VR Medical. Hem is gebleken dat het uitdagend is om enerzijds techniek te ontwikkelen en te implementeren en anderzijds dit te koppelen aan wetenschap en patiënten input. Uit dit inzicht is VR Medical ontstaan met als doel de zorg en zorg gerelateerde opleidingen te verbeteren en te vernieuwen.

Michel heeft geen operationele activiteiten binnen VR Medical maar richt zich voornamelijk op zijn taken als onderzoeker en medicus. Wel bewaakt hij de visie en missie van de organisatie om zoveel mogelijk zorgprofessionals te laten samenwerken.

Jan, Arie en Michel vormen de directie van VR Medical B.V.

Bij de oprichting is Michel naast Jan Sinoo bijgestaan door Arie P. Rietveld (1954), internist-nefroloog in het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam.

Als praktiserend medisch specialist en voormalig Intensivist en Opleider Interne geneeskunde is Arie bij uitstek bekend met voorlichting en onderwijs.

De behoefte aan modernisering en verbetering hiervan vormen voor hem een belangrijke motivatie om in dit initiatief te participeren en de medisch inhoudelijke aspecten te bewaken.

Jan, Arie en Michel vormen de directie van VR Medical B.V.

Kamilia Bouachmir (1983) is als verpleegkundig specialist werkzaam in het Dialysecentrum van het Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Zij heeft als eigen onderzoekslijn “shared decision making”, gesteund door de Nierstichting. Daarin wordt ook VR gemedieerde voorlichting aan de patiënt geëvalueerd. Zij participeert in meerdere landelijke projecten.

Dr. Eva Klijn (1980) internist-intensivist in het Erasmus MC, houdt zich bezig met onderwijs voor verpleging, artsen en studenten.

De innovatie van de patiëntenzorg gaat door technologisch ontwikkeling snel. Die ontwikkeling wordt nog onvoldoende door vertaald naar onderwijs dat daardoor zoveel aantrekkelijker zou kunnen worden. Dit is voor haar de motivatie om het medisch onderwijs te verbeteren.

Bij de oprichting is Michel naast Arie Rietveld bijgestaan door Jan A. Sinoo (1953).

Jan is een ervaren consultant (Berenschot en KPMG alwaar hij lid van de maatschap was), bestuurder van ICT-ondernemingen, ondernemer/investeerder en toezichthouder in onderwijs en bij private middelgrote ondernemingen, waarvan één beursgenoteerd.

Hij zorgt voor de bedrijfsmatige inbreng. Jan, Arie en Michel vormen de directie van VR Medical B.V

Wat ons bijzonder maakt

Patiënt centraal

VR Medical is een jonge onderneming van medici voor medici waarbij verbetering van de zorg voor patiënten centraal staat. Wij geven patiënten toegang tot digitale informatievoorziening en brengen hen daarmee in de lead.

Innovatief

Wij bieden een platform voor gelijkgezinden en zijn gericht op het integreren van innovatieve technologieën, zoals Virtual- en Augmented Reality om te zorgen voor betere patiëntenzorg en efficiënte en meer aansprekende zorgopleidingen.

Betrokkenheid

Wij werken samen met zorgvuldig geselecteerde technologie-partners en hebben een bedrijfsmatige en transparante aanpak van opdrachten. Opdrachtgevers worden maximaal betrokken, dat is één van de sleutels tot het gezamenlijke succes.

Nieuws

Referenties

Projecten

VR voor dialyse 2018 – Ziekenhuis & Patiënt

Patiënten met nierfalen staan, samen met hun arts, voor de moeilijke keuze van de juiste vorm van nierfunctievervangende behandeling.

Om deze keuze goed onderbouwd en weloverwogen gezamenlijk te maken, worden in het Franciscus Gasthuis VR-films vervaardigd over Hemodialyse, Peritoneaal dialyse en Hemodialyse thuis.

VR op de IC 2018 – Erasmus MC

Wij hebben een verfilming gemaakt van de Intensive Care van het Erasmus MC in parallel als de VR film van het Franciscus Gasthuis & Franciscus. Het eerste universitaire centrum dat onderzoekt of VR kan bijdragen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven (zie Franciscus gasthuis IC)

Dit zal worden gecoverd in eenvandaag december 2018

VR op de IC 2017– Franciscus gasthuis

Het maken van de eerste wereldwijde IC film. Voor deze film hebben wij gebruik gemaakt van patiënten input en een constant bewegende VR omgeving.

Dit project is o.a. gecoverd door de NOS dd 27-10-2017

Lezingen

PICS; (her)ken jij het? Post Intensive Care Syndroom in the picture

Op dit fantastische podium hebben wij onze visie mogen geven hoe wij denken dat wij de kwaltieit van leven voor ex-IC patiënten kunnen verbeteren. Ook hebben wij ons onderzoek en regionale samenwerking kunnen presenteren. Een congres voor en van IC-professionals, overige zorgprofessionals, ex-IC patiënten en hun naasten.

Bekijk de website

Enversed Virtual Events Healthcare 2019

Ondersteuning van de lezing: toepassen van Virtual Reality in de EVE Healthcare combineert de medische en technische sector in een uniek congres.

Bekijk de website

Mobile Healthcare 2018

Ondersteuning van de presentatie naar de potentie maar ook de mogelijke barrières van VR en AR in de zorg. Mobile healthcare is het grootste BeNeLux congres over mHealth en het jaarlijkse ontmoetingspunt voor 1000+ zorgprofessionals!

Bekijk de website

Ingendael Discours 2018

Hier hebben wij onze visie gegeven met betrekking tot VR in de zorg en de rol hiervan voor verbetering van de kwaliteit van leven. Bezoekers bestaan voornamelijk uit verscheidene stakeholders in de zorg

Onderzoeken

NTvG 2018

Werking en huidige medische toepassingen van Virtual Reality, Augmented Reality en Mixed Reality.

ESICM 2017

Virtual Reality Exposure Therapy is a preferred intervention among survivors of critical illness suffering from posttraumatic stress disorder: a patient’s perspective

Bekijk het onderzoek

Over Virtual Reality

Technologische en digitale innovaties nemen een steeds prominentere positie in onze samenleving in. Eén van die technologische ontwikkelingen is het Internet of Things (‘IoT’), een netwerk van ‘slimme’ apparaten, sensoren en andere objecten die vaak verbonden zijn met het internet. Ondanks dat de fysieke en digitale wereld steeds verder met elkaar vervlochten raken, wordt in de zorg en het onderwijs nog maar beperkt gebruik gemaakt van IoT gerelateerde toepassingen.

Een relatief nieuw en veelbelovend onderdeel van deze toepassingen is Virtual Reality (VR). VR creëert een ‘virtuele werkelijkheid ofwel schijnwerkelijkheid’, waarbij een persoon in een andere omgeving geplaatst kan worden. VR maakt het mogelijk om beelden op een realistische manier driedimensionaal te projecteren. Hierdoor is het mogelijk om verschillende omgevingen/simulaties na te bouwen of te creëren waarmee:

  • Patiënten worden behandeld voor posttraumatische stress stoornissen na een als zeer ingrijpend ervaren behandeling;
  • Patiënten optimaal worden voorbereid op een als intensief gepercipieerde behandeling;
  • Gezondheidszorgmedewerkers nieuwe vaardigheden kunnen leren in een gepersonaliseerde opleiding, in hun eigen tempo en op het door hen bepaalde tijdstip, zonder gevaar voor de patiënt.
  • Kinderen worden ‘getransporteerd’ naar een andere wereld om zo voor een minder angstige/pijnlijke ervaring te zorgen in het ziekenhuis.

De introductie van VR in de zorg en het onderwijs zal de kwaliteit van de zorg vergroten en de kosten van behandelingen te reduceren. De opleiding van zorgprofessionals wordt daardoor aantrekkelijker en effectiever. Personeel aan het bed wordt behouden en kan zorg op maat leveren.

Aan de totstandkoming van het VR-materiaal gaat uitgebreid (wetenschappelijk) onderzoek vooraf. De beleving van patiënten wordt nauwkeurig geanalyseerd, praktijkervaringen van zorgprofessionals worden ontrafeld en de handelingen van artsen minutieus in kaart gebracht. Al deze informatie samen maakt dat we patiënten een zeer realistische beleving kunnen geven van wat er komen gaat (om stress te voorkomen) of om te laten zien wat er gebeurd is (bij behandeling van stress gerelateerde klachten). Deze verbeterde patiëntbeleving maakt dat veel leed kan worden voorkomen. In geval van behandeling brengt deze methode veel minder kosten met zich mee waarbij het tevens door patiënten als prettig wordt ervaren.

VR-materiaal dat op de VR-brillen af te spelen is kan via een app of via onze website beschikbaar worden besteld, waardoor patiënten en studenten over het materiaal kunnen beschikken wanneer zij dat willen.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.