Over VR Medical

Onze visie

Wij zijn ervan overtuigd dat betere informatievoorziening leidt tot betere zorg en een hoger opleidingsniveau. Dat doen wij door innovatieve oplossingen te ontwikkelen met en voor patiënten, (para) medici, onderwijskundigen en technisch specialisten.

Onze missie

Wij zetten innovatieve technologieën in, zoals Virtual- en Augmented Reality, om de zorg te verbeteren. Wij verbinden professionals werkzaam in zowel opleiding als in de zorg  en werken zo samen om  op maat gesneden Virtual Reality producties te ontwikkelen. Deze bieden we op een beheerplatform voor content en brillen, waardoor grootschalige toepassing van VR in een organisatie wordt gefaciliteerd. Dit doen wij voor onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en zorginstellingen.

Team

VR Medical is in 2018 opgericht als een moderne netwerkorganisatie, die op basis van haar projecten voor opdrachtgevers de juiste disciplines samenbrengt om tot ‘state of the art’ Virtual Reality oplossingen te komen. Samen met de opdrachtgever wordt het beoogde doel gedefinieerd en geconcretiseerd in een plan van aanpak, dat in nauwe samenwerking met de opdrachtgever ten uitvoer wordt gebracht. Met geaccepteerde Virtual Reality producties als resultaat. Via onze partner Smart VR Lab wordt worden de producties op het beheerplatform geplaatst.

De leiding van  VR Medical bestaat uit Arie Rietveld, Chief Medical Doctor en Jan Sinoo, Zakelijk Leider. Samen met Kamilia Bouachmir, Verpleegkundig Specialist, vormen zij de kern van VR Medical.

Het VR Medical Team

Arie Rietveld

Kamilia Bouachmir

Jan Sinoo

Arie P. Rietveld  (1954), internist-nefroloog, is  voormalig hoofd Intensive Care en Opleider Interne Geneeskunde en heden als zij-instromer werkzaam in de Ouderenzorg.

Als voormalig medisch specialist, Intensivist en Opleider is Arie bij uitstek bekend met voorlichting en onderwijs.

De behoefte aan modernisering en verbetering hiervan vormen voor hem een belangrijke motivatie om in dit initiatief te participeren en de medisch inhoudelijke aspecten te bewaken.

Jan en Arie vormen samen de directie van VR Medical B.V.

Kamilia Bouachmir (1983) is als verpleegkundig specialist werkzaam in het Dialysecentrum van het Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Zij heeft als eigen onderzoekslijn “shared decision making”, gesteund door de Nierstichting. Daarin wordt ook VR gemedieerde voorlichting aan de patiënt geëvalueerd. Zij participeert in meerdere landelijke projecten.

Jan A. Sinoo (1953) is een ervaren consultant (Berenschot en KPMG alwaar hij lid van de maatschap was), bestuurder van ICT-ondernemingen, ondernemer/investeerder en toezichthouder in onderwijs en bij private middelgrote ondernemingen, waarvan één beursgenoteerd.

Hij zorgt voor de bedrijfsmatige inbreng. Jan en Arie vormen samen de directie van VR Medical B.V.

Wat ons bijzonder maakt

Patiënt en Zorgverlener centraal

VR Medical is een onderneming van medici en zorgprofessionals, waarbij verbetering van de zorg voor patiënten en zorgverleners door de inzet van VR Technolgie centraal staat.

Innovatief

Wij bieden een platform voor gelijkgezinden en zijn gericht op het integreren van innovatieve technologieën, zoals Virtual- en Augmented Reality om te zorgen voor betere patiëntenzorg en efficiënte en meer aansprekende zorgopleidingen.

Betrokkenheid

Wij werken samen met zorgvuldig geselecteerde technologie-partners en hebben een bedrijfsmatige en transparante aanpak van opdrachten. Opdrachtgevers worden maximaal betrokken, dat is één van de sleutels tot het gezamenlijke succes.

Nieuws

Referenties

Projecten

Onderwijs

Voor de Hogeschool Rotterdam (HR) afdeling Verpleegkunde zijn een aantal VR producties ontwikkeld ter ondersteuning van de opleiding tot verpleegkundige. Voor de producties zijn in nauwe samenwerking met HR een aantal scripts ontwikkeld die vervolgens zijn verfilmd met 360 graden camera’s. Aan de producties zijn multiple choice vragen toegevoegd, waardoor de student een directe terugkoppeling krijgt in een real-life situatie. De VR producties behandelen onderwerpen in een thuiszorgsituatie en een ziekenhuis. De opzet van de vragen is zodanig, dat deze makkelijk kunnen worden aangepast en dat de scenes voor verschillende modules kunnen worden hergebruikt. Er kan een koppeling worden gemaakt met Leer Management Systemen, terwijl beheer van films en VR brillen via een daartoe ontwikkeld beheerplatform mogelijk is. Thans wordt gewerkt aan de uitrol naar Verpleegkunde-opleidingen van andere Hogescholen. Via het platform wordt sharing van content naar alle aangesloten opleidingen mogelijk gemaakt.

VR voor dialyse 2018 – Ziekenhuis & Patiënt

Patiënten met nierfalen staan, samen met hun arts, voor de moeilijke keuze van de juiste vorm van nierfunctievervangende behandeling.

Om deze keuze goed onderbouwd en weloverwogen gezamenlijk te maken, worden in het Franciscus Gasthuis VR-films vervaardigd over Hemodialyse, Peritoneaal dialyse en Hemodialyse thuis.

VR op de IC 2018 – Erasmus MC

Wij hebben een verfilming gemaakt van de Intensive Care van het Erasmus MC in parallel als de VR film van het Franciscus Gasthuis & Franciscus. Het eerste universitaire centrum dat onderzoekt of VR kan bijdragen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven (zie Franciscus gasthuis IC)

Dit zal worden gecoverd in eenvandaag december 2018

VR op de IC 2017– Franciscus gasthuis

Het maken van de eerste wereldwijde IC film. Voor deze film hebben wij gebruik gemaakt van patiënten input en een constant bewegende VR omgeving.

Dit project is o.a. gecoverd door de NOS dd 27-10-2017

Lezingen

PICS; (her)ken jij het? Post Intensive Care Syndroom in the picture

Op dit fantastische podium hebben wij onze visie mogen geven hoe wij denken dat wij de kwaltieit van leven voor ex-IC patiënten kunnen verbeteren. Ook hebben wij ons onderzoek en regionale samenwerking kunnen presenteren. Een congres voor en van IC-professionals, overige zorgprofessionals, ex-IC patiënten en hun naasten.

Bekijk de website

Enversed Virtual Events Healthcare 2019

Ondersteuning van de lezing: toepassen van Virtual Reality in de EVE Healthcare combineert de medische en technische sector in een uniek congres.

Bekijk de website

Mobile Healthcare 2018

Ondersteuning van de presentatie naar de potentie maar ook de mogelijke barrières van VR en AR in de zorg. Mobile healthcare is het grootste BeNeLux congres over mHealth en het jaarlijkse ontmoetingspunt voor 1000+ zorgprofessionals!

Bekijk de website

Ingendael Discours 2018

Hier hebben wij onze visie gegeven met betrekking tot VR in de zorg en de rol hiervan voor verbetering van de kwaliteit van leven. Bezoekers bestaan voornamelijk uit verscheidene stakeholders in de zorg

Onderzoeken

Onderwijs Onderzoek

Op dit moment wordt in wetenschappelijk onderzoek de meerwaarde getoetst van onze voorlichting films (zie project ‘VR voor dialyse 2018) voor de keuze van patiënten tussen nierfunctievervangende therapieën.

NTvG 2018

Werking en huidige medische toepassingen van Virtual Reality, Augmented Reality en Mixed Reality.

ESICM 2017

Virtual Reality Exposure Therapy is a preferred intervention among survivors of critical illness suffering from posttraumatic stress disorder: a patient’s perspective

Bekijk het onderzoek

Over Virtual Reality

Een relatief nieuw en veelbelovende toepassing is Virtual Reality (VR). Gartner spreekt over ‘The Next Big Thing’, terwijl vele onderzoeken aantonen dat VR toepassingen in leeromgevingen de effectiviteit van het leerproces significant wordt verbeterd. VR creëert een ‘virtuele werkelijkheid ofwel schijnwerkelijkheid’, waarbij een persoon in een andere omgeving geplaatst kan worden. VR maakt het mogelijk om beelden op een realistische manier driedimensionaal te projecteren. Hierdoor is het mogelijk om verschillende omgevingen/simulaties na te bouwen of te creëren waarmee:

  • Patiënten worden behandeld voor posttraumatische stress stoornissen na een als zeer ingrijpend ervaren behandeling;
  • Patiënten optimaal worden voorbereid op een als intensief gepercipieerde behandeling;
  • Gezondheidszorgmedewerkers nieuwe vaardigheden kunnen leren in een gepersonaliseerde opleiding, in hun eigen tempo en op het door hen bepaalde tijdstip, zonder gevaar voor de patiënt.
  • Studenten van Opleidingen Verpleegkunde versneld en zonder actieve begeleiding aan de werkelijkheid grenzende casuïstiek wordt aangereikt en waarbij via multiple choice vragen hun kennis en inzicht in de situatie wordt getoetst. Koppeling aan Leer Management Systemen is mogelijk, waardoor VR kan worden ingebed in het leerproces van de student
  • Kinderen worden ‘getransporteerd’ naar een andere wereld om zo voor een minder angstige/pijnlijke ervaring te zorgen in het ziekenhuis.

De introductie van VR in de zorg en het onderwijs zal de kwaliteit van de zorg vergroten en de kosten van behandelingen te reduceren. De opleiding van zorgprofessionals wordt daardoor aantrekkelijker en effectiever. Personeel aan het bed wordt behouden en kan zorg op maat leveren.

VR-materiaal dat op de VR-brillen af te spelen is kan via een app of via onze website beschikbaar worden besteld, waardoor patiënten en studenten over het materiaal kunnen beschikken wanneer zij dat willen.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.